MyLightningDetection

Statystyka

Wi?cej statystyk

Aktualizacja

Nowe dane pobierane sa ze strony blitzortung.org w okre?lonych odst?pach czasowych:

Statystyki bazy danych

Wszystkie dane o uderzeniach, sygna?ach i danych stacji s? zapisywane w lokalnej bazie na niniejszej stronie: