MansZibensDetektors

Statistika

Pa?reiz?j? aktivit?te

Dati tiek iel?d?ti katru min?ti no Blitzortung.org serveriem. Zibens aktivit?tes apr??ins tiek veiks 15 min?tes.

Re?ionsRe?ions:
  • Atjaunin?jums: pirms 0.7 min?t?m
  • P?d?jais noteiktais zibens: 2024.05.22 09:18:04
  • Pa?reiz?j? zibens aktivit?te: 24.5 izl?des min?t?
  • Negaisa ??nas: 5 (eksperiment?ls)
Grafiki: Zibens aktivit?te

Aktivit?te m?ne?u un gadu griezum?

Laika griezumsGads un m?nesis:

Visi zibe?i

Grafik? att?lots visa zibens detektoru t?kla aktivit?te un stacijas Dessau Süd dal?ba taj?.

Grafiki: Zibe?i

Zibe?i ierobe?ot? distanc? no stacijas Dessau Süd

Tas pats, kas augst?k, tikai tiek par?d?tas izl?des 50km att?lum? no stacijas Dessau Süd.

Grafiki: Zibe?i