MyLightningDetection

Statystyka

Bie??ce wy?adowania

Dane o wy?adowaniach s? pobierane co ka?d? minut? z serwerów Blitzortung.org. Interwa? dla oblicze? cz?sto?ci uderze? wynosi 15 minut.

ObszarRegion:
  • Ostatnia zmiana: 0.6 minut temu
  • Ostatnio wykryte uderzenie: 2024-06-19 8:53:13
  • Bie??ca cz?sto?? uderze?: 24.0 uderze? na minut?
  • Komórki burzowe: 4 (eksperymentalny)
Wykresy: Cz?sto?? uderze?

Miesi?czna i roczna liczba uderze?

Zakres czasuRok i miesi??:

Wszystkie uderzenia

Wykres liczby uderze? sieci detektorów odpowiednio do stacji Dessau Süd

Wykresy: Uderzenia

Uderzenia w maks. odleg?o?ci do Stacji Dessau Süd

Tak jak powy?ej, ale zliczane s? tylko uderzenia w obszarze wokó? 50km od stacji Dessau Süd

Wykresy: Uderzenia