MyLightningDetection

Archiwa

G?sto?? wy?adowa?

Tutaj mo?na wy?wietli? g?sto?? wy?adowa? dla ró?nych obszarów. The dane s? zapisywane osobno od innych danych o uderzeniach. Podpowiedzi: Dane wy?wietlane tutaj nie sa standaryzowane, dlatego rezultaty nie mog? by? porównywane w d?u?ym przedziale czasowym lub dla du?ych obszarów! Jest to zwi?zane z ró?nym pokryciem stacji i ulepszon? detekcj? wy?adowa?. Mo?na prze?acza? widoki pomi?dzy ró?nymi stacjami.

OpcjeMapa: Rok: Stacja:
2024   Jan Feb Mar Apr Maj Jun JulAugSepOctNovDec