MyLightningDetection

Statystyka

Statystyki d?ugookresowe

Wszystkie informacje dost?pne tutaj s? od rozpocz?cia rejestracji MyLightningDetection. Odleg?o?ci odnosz? si? do lokalizacji stacji Dessau.

Stacja Dessau

 • Uderzenia wykryte: 12,160,390
 • Stacja aktywna: 2,160.7 dni
 • Stacja nieaktywna: 626.5 dni (11.5 godziny bez GPS)
 • Maksymalna liczba uderze? na godzin?: 17,881
 • Maksymalna liczba uderze? na dzie?: 121,939 (2017-05-30)
 • Maksymalna liczba uderze? na dzie? (< 50km) : 5,537 (2017-05-19)
 • Minimalna odleg?o??: 0.0km
 • Maksymalna odleg?o??: 17,559.8km
 • Sygna?y wykryte: 1,706,253
 • Wspó?czynnik uderze?: 7.3%
 • Wska?nik lokalizacji: 712.7%
 • Maksymalna luczba sygna?ów na godzin?: 110,599

Sie? wy?adowa?

 • Maksymalna liczba uderze? na godzin?: 41,624
 • Maksymalna liczba uderze? na dzie?: 584,971 (2017-06-25)
 • Maksymalna liczba uderze? na dzie? (< 50km) : 28,531 (2015-08-14)
 • Minimalna odleg?o??: 0.0km
 • Maksymalna odleg?o??: 19,848.6km
 • Maksymalna luczba sygna?ów na godzin?: 28,881,660
 • Maksimum uczestników na uderzenie: 757
 • Maksymalna liczba aktywnych stacji: 1,590
 • Maks . dost?pne stacje: 2,409

MyLightningDetection

 • Rozpocz?cie zbierania danych: 2013-01-13 18:30:10
 • Import danych wy?adowa?: 1,164,937
 • Ruch do Blitzortung.org: 41,230 kB/Dzie?

Wska?nik uderze? na odleg?o??

Ten wykres pokazuje wska?nik uderze? na odleg?o?ci od pocz?tku zbierania danych

Wykresy

Wska?nik uderze? na kierunku

Ten wykres pokazuje wska?nik uderze? na kierunkach geograficznych os poczatku zbierania danych

Wykresy